แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - attorney285

หน้า: [1] 2 3 ... 377
1

ปุจฉา วิสัชนา สารพันปัญหาภาษี เล่ม 2 สุเทพ พงษ์พิทักษ์ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_886422_th_4256143ปุจฉา วิสัชนา สารพันปัญหาภาษี เล่ม 2 สุเทพ พงษ์พิทักษ์ผู้แต่ง : สุเทพ พงษ์พิทักษ์ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 1 : ธันวาคม 2558จำนวนหน้า: 304 หน้าขนาด : 18.5x26รูปแบบ : ปกอ่อน. หนังสือ "ปุจฉา วิสัชนา สารพันปัญหาภาษี เล่ม 2"เรียบเรียงจากแฟนเพจของ ท่านอาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์ เนื้อหาในเล่มที่ 2 นี้ ประกอบด้วย✓ การเช่าซื้อและลิสซิ่ง✓ ตัวแทน ผู้ทำการแทน หรือผู้แทนจำหน่าย✓ การบริหารจัดการสินค้าคงเหลือ✓ การถือหุ้น การจ่ายเงินปันผล และเงินส่วนแบ่งผลกำไร✓ การเพิ่มทุน การลดทุน และการโอนกิจการ✓ ปัญหา ภ.ง.ด. 51ในหลายคำถาม – คำตอบ เป็นการแสดงความเห็นส่วนตัวของผู้แต่ง ซึ่งไม่ผูกพันกับหน่วยงานใดๆ ทั้งสิ้นและได้เคยกล่าวว่า อย่าได้เชื่อถือคำตอบของผู้เขียน และแม้แต่นำไปใช้อ้างอิง หากจะเชื่อขอให้เชื่อมั่นในความรู้ ความเข้าใจของท่านผู้อ่านเอง ถึงแม้ว่าในการตอบคำถามผู้แต่งจะได้พยายามค้นคว้าคำตอบให้ได้ความชัดเจนมากที่สุดแล้วก็ตาม สารบัญ การเช่าซื้อและลีสซิ่ง-วิธีการบันทึกบัญชีของกิจการให้เช่าซื้อรถยนต์ ด้านผู้ให้เช่าซื้อ -การออกใบลดหนี้ เพื่อออกใบกำกับภาษีใหม่ กรณีการโอนขายสิทธิการเช่า-วิธีการบันทึกบัญชีของกิจการให้เช่าซื้อรถยนต์ ด้านผู้ให้เช่าซื้อ-ประเด็นแตกต่าง เงินมัดจำตามสัญญาเช่าแบบ Finance Lease กับเงินกินเปล่า กรณีสิทธิการ  เช่าอสังหาริมทรัพย์ -เมื่อบริษัทมีสิทธิซื้อทรัพย์สินได้ด้วยมูลค่าซาก มีหลักเกณฑ์ทางบัญชีกับหลลักเกณฑ์ทาง  ภาษีเงินได้นิติบุคคลอย่างไร-กรณีซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบผ่อนชำระ-กรณีโอนกิจการบางส่วน โดยทำสัญญาแบบลีสซิ่ง-กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักร โดยทำสัญญาลีสซิ่งระยะเวลา 60 งวด คำนวณภาษีอย่างไร-กรณีทำสัญญาเช่าซื้ออุปกรณืคอมพิวเตอร์กับหน่วยงานราชการ ลงบันทึกบัญชี และมีภาระ  ภาษี  อะไรบ้าง-กรณีเช่าซื้อรถบรรทุกกับทางธนาคาร และโอนสิทธิเช่าซื้อให้แก่บริษัทอื่น จะออกใบกำกับ  ภาษี  และคิดกำไรจากการขายทรัพย์สินอย่างไร-กรณีโอนขายรถขุดให้แก่อีกบริษัท จะต้องออกใบกำกับภาษีด้วยเงินจำนวนเงินเท่าใด-กรณีบริษัททำสัญญาเช่าลีสซิ่งเครื่ิองจักร 4 ปี ต่อมาในปีที่ 3 ได้ขายเครื่องจักรนั้นให้กับ  บริษัทอื่น โดยไม่แจ้งบริษัทลีสซิ่ง-ณ วันขายเครื่องจักร บริษัทต้องปิดบัญชีดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชีที่เหลืออยู่เพื่อไปหักกับ  ยอดกำไรขายเครื่องจักร ใช่หรือไม่ การเช่าซื้อและลีสซิ่ง-เงินดาวน์รถยนต์จะลงบัญชีอย่างไร-กรณีขายรถยนต์ผ่านบริษัทไฟแนนซ์ หลักเกณฑ์การบันทึกส่วนลด การออกใบกำกับภาษี  การหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่ถูกต้องทำอย่างไร-กรณีบริษัทฯ ขายรถยนต์ซึ่งได้มาจากการทำสัญญาเช่าแบบลิสซิ่ง ในราคาต่ำกว่าราคา  ตลาด-ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา กรณีการเช่าซื้อรถกระบะ-เมื่อจบสัญญาลีสซิ่งสามารถหักค่าเสื่อมได้ตามปกติหรือไม่-กรณีเช่าซื้อรถยนต์กระบะก่อนที่บริษัทฯ จะได้ทำการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หลังจากที่  ได้เช่าซื้อผ่านไปแล้ว 3 งวด ถือเป้นการได้รถยนต์กระบะก่อนที่จะจดทะบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  หรือไม่-การบวกกลับออกของ Leasing ในการคำนวณ ภ.ง.ด.50ฃ-การบัญชีภาษีอากร กรณีเช่าซื้อรถกระบะ (สมมติเป็นสินทรัพย์ที่นำมาใช้ในกิจการที่อยู่ใน  ข่ายที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม)-กรณีจ่ายเงินได้ค่าเช่าเครื่องจักรตามสัญญา Operation Lease (เช่าดำเนินงาน) ต้องคำนาณ  หักภาษีเงินได้นิติบุคคล ณ ที่จ่าย และยื่น ภ.พ.36 อย่างไร-ห้างฯ ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางบก ซึ่งเป็นกิจการที่ไดรับยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน  มูลค่าเพิ่มได้ทำการเช่าซื้อรถกระบะ จะคำนาณหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาอย่างไร  ตัวแทน ผู้ทำการแทน หรือผู้แทนจำหน่าย -นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาขายในประเทศไทย โดยเปิดอินวอยซ์ไปเรียกเก็บค่า  คอมมิชชั่นจะต้อง้สียภาษีอย่างไร-กรณีบริษัทเป็นตัวแทนรับนำเข้าสินค้าจากประเทศสิงคโปร์ จะมีกรรมสิทธิ์ในสินค้าหรือไม่-ขายบัตรเติมเงิน (Cash Card) ให้ตัวแทนจำหน่าย ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่-ธุรกิจขายดีลผ่านทางออนไลน์ (เว็บดีล) จะมีภาระภาษีใดบ้าง-ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจำหน่ายบัตร  เงินสด -ร้านขายหนังสือในรูปบริษัทที่รับฝากขายจากสำนักพิมพ์ต่างๆ ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ภาษี  อย่างไร-ตัวแทนรับฝากขายสินค้าผ่านหน้าเว็บไซต์-ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประกอบกิจการคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป-กรณีกิจการตัวแทนสายการเดินเรือต่างชาติ Shipping Agent ที่นำสินค้าเข้ามาใน  ประเทศไทย-กรณีตัวแทนถือกรรมสิทธิ์ที่ดินแทนตัวการ เมื่อโอนคืนตัวการนไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ  การบริหารจัดการสินค้าคงเหลือ-ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย สามารถนำมาเป็นรายจ่ายทีี่มีสิทธิหักได้เพิ่มในการคำนวณกำไรสุทธิ    ทางภาษีในแบบ ภ.ง.ด.50 ได้หรือไม่-การตีราคาสินค้าคงเหลือโดยใช้ราคาตลาด ทำได้หรือไม่-การจัดการสินค้าคงเหลือของเครื่องเช่า เช่น คอมพิวเตอร์,Printer,Scanner,ฯลฯ-ปัญหาในการออกใบกำกับภาษี กิจการมีการส่งของที่โรงงาน แต่สินค้าถึงมือลูกค้าอีกเดือน  หนึ่ง กิจการจะต้องออกใบกำกับภาษีลงวันที่เท่าใด-กรณีบริษัทฯ นำค่าเผื่อสำรองสินค้าหรือค่าด้อยสินค้ามาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไร  สุทธิและขาทุนสุทธิ-กรณีบริษัทฯ นำค่าเผื่อสำรองวัตถุดิบและงานระหว่างทำมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณ  กำไร  สุทธิและขาทุนสุทธิ-กรณีสินค้าสูญหายเนื่องจากถูกลักขโมย-กรณีมีสินค้าและวัตถุดิบขาดหายจาก Stock ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ ต้องนำส่งภาษีอย่างไร-กรณีคำนวณยอดสินค้าคงเหลือผิดอันเนื่องมาจากการคลาดเคลื่อนในส่วนของหน่วยนับ-การจัดทำสต็อคสินค้าธุรกิจบริหาร 2 ธุรกิจ จะพิจารณาตามประเภทภาษีอากรอย่างไร -กรณีนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ วันที่ตรวจพบเนื่องจากสินค้าขาดจากรายงานสินค้า  การบริหารจัดการสินค้าคงเหลือ-กรณีลูกค้าจ่ายเงินชำระค่าสินค้าเกิน ในทางภาษีต้องปฏิบัติอย่างไร-การโอนวัตถุดิบเสียหายังกล่าวให้บริษัทประกัน ซึ่งถือเป็นการขายตามมาตรา 77/1 (8) ต้อง  เสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่-กรณีกิจการดำเนินธุรกิจให้บริการเรือสำรวจและขุดเจาะน้ำมัน-กรณีจำหน่ายกระจก เมื่อสินค้าชำรุด ไม่ได้เก็บหลักฐานไว้ จะต้องยื่นแบบ ภ.พ.30 เสียภาษี  มูลค่าเพิ่มหรือไม่ อย่างไร-บุคคลธรรมดาผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะระบุราคาสินค้าต่อหน่วยใน  รายงานสินค้าคงเหลืออย่างไร การถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลและเงินส่วนแบ่งผลกำไร-การให้เครดิตและขอคืนภาษีเงินได้ตามมาตรา 47 ทวิ ควรแก้ไขรายการ และดำเนินการ  อย่างไร-กรณีมีเงินปันผล 2 ยอด หากยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเฉพาะยอดที่เครดิตได้อย่าง  เดียวได้หรือไม่-การตั้งเงินสำรองของกำไรประจำปี ก่อนจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น-เงินปันผลที่ได้จ่ายและได้รับในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงิน  ได้-ภาษีเงินปันผลนั้น เลือกที่จะยื่นเฉพาะหุ้นนอกตลาดได้หรือไม่-เงื่อนไขของบริษัท Holding ที่เข้าถือหุ้นในบริษัทในเรือเดียวกันเพื่อรอรับเงินปันผล-ห้างหุ้นส่วนจำกัดจ่ายเงินปันผลต้องคำนวณจากอัตรากำไรสุทธิทางบัญชี หรือกำไรสุทธิทาง  ภาษี-กิจการยังมีผลขาดทุนสะสม หากจ่ายเงินปันผล ต้องระบุอัตราภาษีเงินได้ ในเอกสารหนังสือ  รับรองหัก ณ ที่จ่าย อย่างไร-เงินปันผลจากกองทุนรวม-ภาระภาษีตามประมวลรัษฎากร กรณีเข้าซื้อหุ้น (Share Acquistion) -รับเงินปันผลจากการ  ถือหุ้น 60 % ของบริษัทในเครือจะต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย      หรือไม่-บริษัทออกภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้แก่ผู่ถือหุ้นได้หรือไม่ ภาษีสำหรับนิติบุคคล ที่จ่าย  เงินปันผลใช้อัตราใด การถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลและเงินส่วนแบ่งผลกำไร-ระบุในหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่ายว่า ไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจากกำไรจาก  การปรับโครงสร้างหนี้ที่ได้รับยกเว้นภาษี ได้หรือไม่ -จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น โดยระบุในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ว่าจ่ายจากกำไรส  ทธิของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 30 % ของกำไรสุทธิผู้ถือหุ้นจะได้รับ  เครดิตภาษีหรือไม่-บริษัท SMEs จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย เราต้องระบุ  อัตราภาษีอย่างไร -กรณีจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นชาวญี่ปุ่น โดยการโอนเงินไปที่ประเทศญี่ปุ่น -การจ่ายเงินปันผลของห้างหุ้นส่วนจำกัด หุ้นส่วนต้องเอาเงินปันผลไปยื่น ภ.ง.ด. 90 ใช่หรือ  ไม่-ห้างหุ้นส่วนจำกัดจ่ายเงินปันผลต้องคำนวณจากอัตรากำไรสุทธิทางบัญชีหรืออัตรากำไร  สุทธิทางภาษี -การระบุอัตราภาษี ในหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย-เงินส่วนแบ่งกำไรหรือเงินปันผล-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักลดหย่อนตามมาตรา 47 แห่งประมวลรัษฎากร -กรณีที่ยกเลิกบริษัทฯ กำไรสะสมยังคงค้างไว้หรือไม่ หรือตัดเป็นเงินปันผลไป-หลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทั้งในหลักการบัญชี หลักภาษีและหลักกฎหมาย  ที่เกี่ยวข้อง  การถือหุ้น การจ่ายเงินปันผล และส่วนแบ่งผลกำไร-การบันทึกรายการบัญชี ต้องตั้งเงินปันผลค้างจ่ายก่อนในเดือนที่มีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือ  ไม่-เงื่อนไข การได้สิทธิไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทจำกัดมาถือรวมเป็นรายได้ทาง  ภาษีอากร-กำไรจากการแลกเปลี่ยนหุ้น ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือไม่-บริษัทไทยกับบริษัทในสวิสร่วมลงทุนในประเทศเมียนมาร์ เมื่อมีการจ่ายเงินปันผล-การเครดิตภาษีเงินปันผล-การนำเงินปันผลกึ่งหนึ่งของจำนวนที่ได้มารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้  นิติบุคคล-การจ่ายเงินปันผลและการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา-การระบุอัตราภาษีในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายข ให้กับผู้ถือหุ้น การเพิ่มทุน การลดทุน และการโอนกิจการ-ต้องการเพิ่มทุนโดยนำมาลดยอดเจ้าหนี้เงินยืมกรรมการที่มีอยู่ในงบการเงินทำได้หรือไม่มี  หลักเกณฑ์ในการเพิ่มทุนหรือไม่ว่าต้องเพิ่มสูงสุดหรือต่ำสุดอย่างไร -ชำระค่าหุ้นเมื่อเปิดบริษัทขั้นต่ำคือ 25% และส่วนที่เหลืออีก 75% จะต้องชำระเมื่อไร  จำเป็นต้องชำระภายในปีหรือไม่-การเพิ่มทุน การลดทุน เพื่อให้กิจการ SMEs มีผลกับผู้ถือหุ้นหรือไม่-การบันทึกบัญชีเงินลงทุนจากการรับชำระหนี้เป็นหุ้นใช้ราคาอะไรการขายงานบริการภาระ  ภาษ๊มูลค่าเพิ่ม เกิดขึ้น ณ รับชำระ ต้องนำส่ง VAT หรือไม่-การโอนกิจการและมีการจดทะเบียนเพิ่มทุน มีผลกระทบทางภาษีอย่างไรบ้าง-ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริษัทได้รับเงินจากการลดทุน-การลดทุนของบริษัท (มีกำไรสะสม) การจ่ายเงินลดทุนต้องหักภาษีเท่าไร-หากบริษัทยังมีกำไรสะสม การลดทุนจดทะเบียนผู้ถือหุ้น ที่เป็นบริษัทจำกัดจะถูกประเมิณ  เงินได้อย่างไร -คณะบุคคลให้บริการเช่าที่พัก (รีสอร์ท) ทำการโอนกิจการทั้งหมดให้กับห้างหุ้นส่วนสามัญ    จะมีแนวทางในการตีราคาทรัพย์สินอาคาร ที่พักเพื่อนำมาคำนวณเป็นยเงินได้อย่างไร-การโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกัน-เงินได้พึงประเมิณที่เป็น ผลกำไรจากทุน (Capital Gain)-ประเด็นภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร กรณีโอนทรัพย์สินทั้งหมดและสิทธิในการใช้  เครื่องหมายการค้า-การควบกิจการ -การโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กันระหว่างผู้ประกอบการจดทะเบียนด้วยกันในระบบ VAT-การขายหุ้นของบริษัทที่มิได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ให้บุคคลภายนอก เพื่อให้ถูกต้องควร  ขายในราคาใด-การเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีโอนกิจการ-การคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับทรัพย์สินถาวรที่รับโอนมาจากบริษัทฯ ในเครือภายใต้สัญญาการโอนกิจการบางส่วน -กรณีที่รัฐวิสาหกิจได้แปรรูปเป็นบริษัทจำกัด (มหาชน) ระหว่างปี จะคำนวณรายได้เพื่อเสีย  ภาษีอย่างไร-ผู้มีสิทธิในการขอคืนภาษี กรณีการโอนกิจการ -โรงพิมพ์หนังสือจะแปรรูปเป็นนิติบุคคลเอกชน จะต้องทำอย่างไร-กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มถึงแก่ความตาย-กรณีควบโอนกิจการทั้งสามบริษัทในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นบริษัทเดียวโดยควบเป็นชื่อ  บริษัทเดิม -กรณีบริษัทฯ มีการควบโอนกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน ผู้ถือหุ้นเป็นกลุ่มเดียวกันแต่  บริษัทผู้โอนไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทผู้รับโอน-การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะเนื่องจากการโอนกิจการทั้งหมด-การที่บริษัท ก. โอนหุ้นในบริษัท ข. ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยไม่ต้องมีผลตอบแทนใดๆ-การเลิกกิจการของบริษัท-การลดทุนของบริษัทฯ ทำได้โดยวิธีใดบ้าง และจะต้องเสียภาษีเงินได้อย่างไร-การลดทุนของห้างหุ้นส่วนต้องแจ้งกรมสรรพากรหรือไม่ ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป ทางห้าง  หุ้นส่วนได้สิทธิใช้อัตราภาษีแบบขั้นบันไดได้หรือไม่-เสียภาษีมูลค่าเพิ่มแทนบิดาที่เสียชีวิต  ปัญหา ภ.ง.ด.51-กรณีเงินเพิ่มภาษีตามมาตรา 67 ตรี ที่ได้สิทธิลดเงินเพิ่มตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่  ท.ป.81/2542-การตีความหมาย ประมาณการกำไรสุทธิ หรือ ประมาณการขาดทุนสุทธิ-กรณีการคิดเงินเพิ่มจากการยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 แล้วประมาณการขาดเกินร้อยละ 25ิ ของ  ธุรกิจ SMEs กรณีได้รับสิทธิลดภาษี -ประมาณกำไรตาม ภ.ง.ด.51-บริษัทมีกำไร แต่ยื่น ภ.ง.ด.51 ขาดทุน แสดงว่าประเมิณภาษีต่ำไป บริษัทนั้นจะต้องเสียเบี้ย  ปรับหรือไม่-กรณีตัวอย่าง การยื่นแบบแสดงรายการภาษีอากรเพิ่มเติม-กรณีตัวอย่าง การยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 กรณีใช้อัตราผิด -การประมาณกำไรสุทธิครึ่งปี-การคำนวณเงินเพิ่มตามมาตรา 67 ตรี -กรณียื่น ภ.ง.ด.51 เพิ่มเติม เพราะใช้อัตราผิด-กรณีมีรายได้จากการขายสินค้าหรือการให้บริการเกินให้บริษัทฯ ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 เพิ่มเติม-การประมาณกำไรสุทธิครึ่งปี -กรณียื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ขาดเกินร้อยล่ะ 25 การคิดเงินเพิ่ม ตามมาตรา 67 ตรี จะคำนวณจาก  อะไร -กรณีไม่ได้นำส่งแบบ ภ.ง.ด.50 ในรอบระยะเวลาบัญชี ปัญหา ภ.ง.ด.51-กรณียื่นแบลบ ภ.ง.ด.51 เพิ่มเติม ต้องประมาณการรายได้เพิ่มขึ้นหรือไม่ หรือแค่ยื่นแบบ    ภ.ง.ด.51 เพิ่มเติม โดยใช้รายได้ประมาณการเดิมแล้วคำนวณภาษีใหม่-กรณีบริษัทฯ ประกอบกิจการ Holding ถูกสรรพากรเร่งรัดเบี้ยปรับเงินเพิ่ม ภ.ง.ด.51 -กรณีชำระภาษีตามแบบ ภ.ง.ด.51 ขาดต้องคำนวณเงินเพิ่มตามมาตราใด -การตีความหมาย ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้-ภาษีเกี่ยวกับการประมาณกำไรสุทธิยื่นแบบภ.ง.ด.51-แนวทางการพิจารณา เหตุอันสมควร ตามมาตรา 67 ตรี-การพิจารณาเหตุอันสมควร ประเด็น ป.50/2537เรื่องเหตุอันสมควร กรณีแสดงประมาณการ  กำไรสุทธิขาดไป-ภาษีเงินได้นิติบุคคล การณีเงินเพิ่มภาษีอากรค้างมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร-กรณีคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.50/2537 เรื่องเหตุอันสมควรกรณีแสดงประมาณการกำไรสุทธิ  ขาดไป-การคำนวณเงินเพิ่มร้อยล่ะ 20 ของภาษีที่ชำระขาดไป จากการประมาณกำไรสุทธิขาดไป  เกินร้อยล่ะ 25 ควรใช้วิธีใด-การพิจารณาเหตุอันสมควรตามมาตรา 67 ตรี ให้ดูที่ภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือดูที่กำไรสุทธิ  ของปีที่แล้ว-กรณีรอบระยะบัญชีไม่ครบ 12 เดือน ต้องยื่น ภ.ง.ด.51 หรือไม่-การยื่นแบบภ.ง.ด.51 เลิกกิจการทำอย่างไร-กรณีนิติบุคคลไปแจ้งเลิกกิจการแล้ว แต่ยังไม่แจ้งเลิก  VAT มีสิทธิขอคืนภาษีเงินได้และ  ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ -กรณีนิติบุคคลเลิกกิจการและชำระบัญชีแล้ว แต่ไม่ได้จดเลิก VAT และไม่ได้ยื่นแบบ  ภ.พ.30 จะถูกประเมิณภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่-กรณีเลิกห้างหุ้นส่วนมีการแบ่งกำไร ให้หักตามมาตรา 40 (4) (ฉ) ใช่หรือไม่-หนังสือกรมสรรพากรเลขที่ กค 0706/8299 เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีการเลิกประกอบกิจการ-การคำนวณกำไร ตามมาตรา 40 (4) (ช)-รอบระยะเวลาบัญชีในวันที่จดทะเบียนเลิกเป็นอย่างไร -รอบระยะเวลาบัญชีสุดท้าย คือ รอบระยะเวลาบัญชีถึงวันที่จดทะเบียนเลิกกิจการเท่านั้นใช่หรือไม่-หากกิจการที่เข้า VAT จดทะเบียนเลิกแต่มีการขายสินค้าคงเหลือ ณ วันที่เลิกกิจการ จะออกใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ซื้อได้หรือไม่-ในวันจดเลิกกิจการ ทำการ Treat Deemed Sale แล้วชำระภาษีขาย (แต่ไม่ออกใบกำกับภาษี) กิจการต้องนำส่งภาษีขายหรือไม่ -กรณีขายทรัพย์สินและสินค้าในราคาสูงกว่าที่ได้แจ้ง ณ วันจดเลิกกิจการ ส่วนต่างต้องนำไปยื่น ภ.ง.ด.50 เพิ่มเติมเมื่อใด เลิกกิจการทำอย่างไร-ภาระภาษีในการลดทุน กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบริษัทเกาหลี-กิจการโรงรับจำนำจดทะเบียนธุรกิจเฉพาะต้องการจดเลิกกิจการ เพื่อจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ต้องทำอย่างไร-หลักเกณฑ์ บริษัทร้าง-ขายเครื่องจักร ณ วันเลิกประกอบกิจการ-เมื่อแจ้งเลิกกิจการ ผู้ประกอบการมีสิทธิออกใบกำกับภาษีหรือไม่ และยังมีสิทธิออกได้กี่วัน -หลังจดเลิกกิจการมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งผู้ถือหุ้น ต้องนำส่งภาษีเพิ่มหรือไม่ -กำไรสะสมทีนำมาคืนบริษัทแม่ ถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ฉ) หรือเงินปันผล-ปัญหาการขอคืนภาษีหลังยื่นแบบ ภ.พ.30-ขั้นตอนการชำระบัญชี-ข้อหารือ เลขที่ กค 0706 (กม.02) /537 เรื่อง กรณีขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลเมื่อจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี-จดเลิกไปแล้วจะขอคืนภาษีเนื่องจากชำระไว้เกินทำได้หรือไม่ มีขั้นตอนอย่างไร -เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรสามารถเรียกตรวจได้ภายในกี่ปีหลังจดทะเบียนชำระบัญชีเสร็จ เลิกกิจการทำอย่างไร -ถ้าไม่ได้รับหนังสือขีดชื่อออกจากระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องยื่น ภ.พ.30 สูงสุดกี่ปี-ผู้ชำระบัญชีมอบอำนาจให้ทนายความขอคัดแบบหนังสือแจ้งการประเมิณภาษีอากรได้หรือไม่-กรณีนิติบุคคลจ่ายเงินส่วนแบ่งกำไรเนื่องจากเลิกกิจการ-กรณีจ่ายเกินทุน-คำพิพากษาฎีกาที่ 2796-2801/2546-บริษัทผู้จด VAT ได้แจ้งเลิกกิจการ บริษัทจะมีภาระภาษีในส่วนของอาคารอย่างไร-กรณีศาลพิพากษาเป็นบุคคลล้มละลาย ยังต้องเสียภาษีจากหนี้ที่ไม่ได้ชำระหรือไม่-เมื่อจดเลิกกิจการแล้วในทางภาษีต้องดำเนินการอย่างไร-หนังสือกรสรรพากรเลขที่ กค 0706/587 เรื่องถาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการเลิกกิจการและชำระของบริษัท-กรณีเลิกกิจการและมีการชำระบัญชีแล้ว หากเจเาหนี้ยอมยกหนี้ให้ ในทางภาษี ถิอเป็นรายได้ ต้องยื่น ภ.ง.ด.50 เพิ่มใช่หรือไม่-หนังสือกรสรรพากรเลขที่ กค 0811/9067 เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักค่าใช้จ่ายผลขาดทุนจากเงินลงทุน บริษัท ท. จำกัด
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://www.attorney285.com/product_886422_th

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 

2
คู่มือสอบ แนวข้อสอบ วิทยากรฝึกอบรม 4 การประปาส่วนภูมิภาค กปภ. พร้อมเฉลย 58

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/4966

คู่มือสอบ แนวข้อสอบ วิทยากรฝึกอบรม 4 การประปาส่วนภูมิภาค กปภ. พร้อมเฉลย 58
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ SP ACADEMY
ปีที่พิมพ์ : สิงหาคม 2558
จำนวนหน้า 246 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
ประวัติการประปาส่วนภูมิภาค
ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้
น้ำประปาและอัตราค่าบริการ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา
พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2558
ความรู้เกี่ยวกับ รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
เฉลยคำตอบ
ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
เฉลยคำตอบ
อาเซียน : ASEAN
แนวข้อสอบ ข้อสอบ อาเซียน : ASEAN
เฉลยคำตอบ
แนวข้อสอบ ความสามารทั่ว
แนวข้อสอบ ข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป
วิชภาษาไทย
เฉลยคำตอบ


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/354

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน ****

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย****
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order
 
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ ***

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น)
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน
 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law
 
อีเมล attorney285@gmail.com
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน)
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน)
LINE ID : @attorney285

[img width=272,height=72]https://lh4.googleusercontent.com/4vB1FUtfcHLFvfncW_QX7vAxTJeWstNFg3Rb8dP1AECp7YLgJRMT8KpIR-xV4AcEJw1jpP2qmaKiDf4s1YuryjwDS7c83OOVJ5heEfCh4qn66i0Gt7RCPe_34fzXUjvVq0KrAWrX[/img]
[img width=150,height=165]https://lh3.googleusercontent.com/8MvfNM2V2dxEn9Nm1uixPmo-Of4jmOHB0O3Fivc7B396EHwflzbhvp6yGHsHAj4nX_WBPXAw2pntEuA8LxNfazrzoOQWWA-Nrj1kwjUgFo184UgaCeV2OFe9bgkPUwUIZpmKXONU[/img]

Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่
เลขที่ 15
ซ.รามคำแหง 24/3
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

[img width=200,height=88]https://lh4.googleusercontent.com/xh7w3_-lu_9_9ddSgJJFrjSoRkK1sMgIvcLZF5jy5Q2zLJCLNRiFiwpF4Pc-LGlEo23olUqAyPHAJMPA1grv1o6M8DUk-pO1jmls-7jC9IZTEVS8MEnYpzQk6lNaVDpK41wRC8Xe[/img]
จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

3
ไฟล์ eBook คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นิติกร 3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/5125

ไฟล์ eBook คู่มือสอบ แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : มิถุนายน 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ นโยบาย
พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560
ความรู้เกี่ยวกับ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ 
 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน 
เจาะข้อสอบ การจัดการสำนักงาน 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
ความรู้เกี่ยวกับ Internet 
MicrosoftWord พร้อมแนวข้อสอบ
MicrosoftExcel พร้อมแนวข้อสอบ
MicrosoftPowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ
MicrosoftOutlook Express พร้อมแนวข้อสอบ
เจาะข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์ 
เจาะข้อสอบ งานธุรการ 
เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/356

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน ****

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย****
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order
 
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ ***

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น)
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน
 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law
 
อีเมล attorney285@gmail.com
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน)
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน)
LINE ID : @attorney285

[img width=272,height=72]https://lh6.googleusercontent.com/4fI7L65Tf_2aYXRBqflm5do2oefX2d0LBURWa8rl92OOwOVxxoaRMLbu14shXr9SKkDB0U5HBgMmnQkUWC3MnHB18BpcyjL7vyxPNWodG31-SogbddFwjq6sODQ_bVkhXZs1kdn2[/img]
[img width=150,height=165]https://lh4.googleusercontent.com/c4Xwg-orY2qiKc4lUp9hi7g2Sf5xlBXaoeJ4vr6iHYrtQG3mVN5KGr4c3-xEytud4SEfuHbIjULOMyw8SrutVB31KdK0IVQa8dZTLYquTNFEsQWz7cHkv03qmOb26P__XeSpWSME[/img]

Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่
เลขที่ 15
ซ.รามคำแหง 24/3
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

บริษัท
จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

[img width=200,height=88]https://lh5.googleusercontent.com/EeQ6waEZLDroDXnd3nYMosjUrGM0Nh2ZPw5nfteAqmHhZAPjRTH2V62cZMd-AGocQPCk3M162V-h_Migd7O7fS6CV2WFCMZFw055wmGWq-1XKDYH95OHQwqkx8yDaUOTclji5w29[/img]
จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

4
รวมแนวข้อสอบ ก พ ภาค ก ปริญญาตรี 1,200 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด ปี 61

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1133

รวมแนวข้อสอบ ก พ ภาค ก ปริญญาตรี 1,200 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด ปี 61รวบรวมและจัดทำโดย : กลุ่มนักวิชาการปีที่พิมพ์ : ธันวาคม 2560จำนวนหน้า 290 หน้า รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก ขนาด : A4 สารบัญ 1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)ส่วนที่ 1 ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ- แบบที่ 1 อนุกรม- แบบที่ 2 โจทย์คณิตศาสตร์- แบบที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 2 ความสามารถทางด้านเหตุผล- แบบที่ 1 อุปมาอุปไมย- แบบที่ 2 การสรุปความจากภาษา- แบบที่ 3 การสรุปความจากสัญลักษณ์- แบบที่ 4 การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ 2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)ส่วนที่ 1 ความเข้าใจภาษา- แบบที่ 1 ข้อความสั้นๆ- แบบที่ 2 บทความส่วนที่ 2 การใช้ภาษา- แบบที่ 1 การเลือกใช้คำที่ถูกต้องเติมลงในช่องว่าง- แบบที่ 2 การเขียนประโยคให้ถูกต้อง- แบบที่ 3 การสะกดคำได้ถูกต้อง- แบบที่ 4 การเรียงลำดับข้อความให้ถูกต้อง  3. วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)- Structure- Vocabulary- Reading Comprehension

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/106

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย****  วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  *** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 
 เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 
 อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

5
รวมแนวข้อสอบ นายทหารประทวน สายงานสัสดี 1000 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายละเอียด เตรียมสอบปี 61ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2774

รวมแนวข้อสอบ นายทหารประทวน สายงานสัสดี 1000 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายละเอียด เตรียมสอบปี 61
รวบรวมและจัดทำโดย : กลุ่มนักวิชาการ
ปีที่พิมพ์ : ตุลาคม 2560
จำนวนหน้า 240 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสารเข้า เล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
ส่วนที่ 1 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
ส่วนที่ 2 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
ส่วนที่ 3 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
ส่วนที่ 4 แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
-การใช้โปรแกรมเวิร์ด
-การใช้โปรแกรม ไมโครซอฟท์เอกเซล
-การใช้โปรแกรม ไมโครซอฟท์พาวเวอร์พ้อยท์
-ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
-การสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/128

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)6
ตะลุยโจทย์ แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย วิชาเอกฟิสิกส์ 500 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียดและวิธีคิด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1429

ตะลุยโจทย์ แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย วิชาเอกฟิสิกส์ 1000 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียดและวิธีคิด
รวบรวมและจัดทำโดย : ทีมงานยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์และติวอีสานดอทคอม
ปีที่พิมพ์ : มีนาคม 2561
จำนวนหน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
1. ตะลุยโจทย์วิชาเอกฟิสิกส์ ชุดที่ 1
2. เฉลยตะลุยโจทย์วิชาเอกฟิสิกส์ ชุดที่ 1
3. ตะลุยโจทย์วิชาเอกฟิสิกส์ ชุดที่ 2
4. เฉลยตะลุยโจทย์วิชาเอกฟิสิกส์ ชุดที่ 2
5. ตะลุยโจทย์วิชาเอกฟิสิกส์ ชุดที่ 3
6. เฉลยตะลุยโจทย์วิชาเอกฟิสิกส์ ชุดที่ 3
7. ตะลุยโจทย์วิชาเอกฟิสิกส์ ชุดที่ 4
8. เฉลยตะลุยโจทย์วิชาเอกฟิสิกส์ ชุดที่ 4
9. ตะลุยโจทย์วิชาเอกฟิสิกส์ ชุดที่ 5
10. เฉลยตะลุยโจทย์วิชาเอกฟิสิกส์ ชุดที่ 5


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/85

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)7
คู่มือเตรียมสอบ ป.6 เข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดังทั่วประเทศ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/3823


คู่มือเตรียมสอบ ป.6 เข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดังทั่วประเทศ
ผู้แต่ง : อ.อภิญญา แซ๋โง้ว (วท.บ.) เกียรตินิยม
ปีที่พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2561
จำนวนหน้า: 331 หน้า
ขนาด : 19 x 25.4 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
9786164490529
 
สรุปวิชาหลักทั้ง 5 วิชาได้แก่ วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, สังคม, ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อสอบเข้า ม.1 โรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงทั่วประเทศ พร้อมรวมแนวข้อสอบเข้า ม.1 และเทคนิคในการทำโจทย์แบบต่างๆ เพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนสอบเข้าโรงเรียนมัธยมต้นที่มีชื่อเสียง


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/110

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

8
ติวเข้มสอบบรรจุพนักงานราชการส่วนท้องถิ่น พิชิตข้อสอบเต็ม 100 ภายใน 5 วัน ทุกตำแหน่งใช้สอบ

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2459

ติวเข้มสอบบรรจุพนักงานราชการส่วนท้องถิ่น พิชิตข้อสอบเต็ม 100 ภายใน 5 วัน ทุกตำแหน่งใช้สอบ
รวบรวมและจัดทำโดย : สายฝน ต๊ะวันนา (ครูฝน ติวเตอร์) และ ทีม Think Beyond Genius
ปีที่พิมพ์ : สิงหาคม 2560
จำนวนหน้า 352 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด 19.5 x 25.4 ซ.ม.
 
เนื้อหาเบื้องต้น
 
การสอบบรรจุพนักงานราชการส่วนท้องถิ่น เป็นการสอบบรรจุเข้าทำงานราชการที่ เมื่อมีการประกาศสอบครั้งใด ก็มักจะมีจำนวนผู้สมัครสอบจำนวนมหาศาล ในจำนวนผู้คนหลักหมื่น และในบางครั้งอาจถึงหลักแสนคน 
มีเพียงจำนวนน้อยที่สามารถผ่านการสอบบรรจุ จนเข้าทำงานได้สมใจ
จากการสอบในแต่ละครั้ง ที่มีการจัดขึ้นในแต่ละปี (ที่มีการเปิดรับสมัคร) เป็นสิ่งที่ส่งผลให้ทางคณาจารย์ผู้มากประสบการณ์ ร่วมกับทีมงานวิชาการ ได้ทำงานหนักด้วยการจดค่าสถิติ ถึงความเป็นไปได้ที่ทำให้มีผู้สอบได้ และมีเหตุผลใดที่ทำให้มีผู้ไม่สามารถสอบผ่าน 
สถิติที่ทางทีมงานได้ทำการวิเคราะห์ออกมาถึงสิ่งที่จะทำให้สอบได้ หรือสอบไม่ได้ นั่นก็คือแนวข้อสอบในการทดลองทำ ทดลองทบทวนเป็นสิ่งที่ไม่มีใครรู้ว่าข้อสอบจะออกไปในแนวทางไหน ในขณะที่ผู้ที่เข้าสอบก็ไม่รู้ว่าจะทบทวน ทำแบบฝึกหัด อย่างไร หรือต้องเน้นในเนื้อหาใด จึงจะสามารถสอบได้ 
เมื่อเราได้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ทางทีมงาน จึงได้ทำการวิเคราะห์แนวข้อสอบที่ออกบ่อยในแต่ละครั้งที่มีการประกาศสอบ มาทำการจัดหมวดหมู่ กลั่นกรอง จนสามารถสร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นแนวข้อสอบที่ออกบ่อยที่สุด หรือใกล้เคียงกับข้อสอบที่แท้จริงที่สุดในการสอบแต่ละครั้งขึ้นมา ที่ทุกท่านสามารถไว้วางใจได้อย่างแน่นอน 
 
สารบัญ
 
1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล
1.1 ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว
1.2 ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม
1.3 ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน
1.4 ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเห็นผนอย่างอื่น เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลข และข้อมูลต่างๆ การคิดสรุปเหตุผล และอุปมาอุปไมย
2. วิชาความรู็พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
2.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 พระราชบัญญัติเทศบาลattorney285 พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.3 พระราชบัญญัติองค์กรบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.4 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.5 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542
2.6 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2.7 พระราชบัญญัติระเบียนบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2.8 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
2.9 ระเบียนนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
3. วิชาภาษไทย
3.1 การอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความ
3.2 การเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากกลุ่มคำ ประโยค หรือข้อความสั้นๆ
3.3 การสะกดคำ
3.4 การแต่งประโยค
3.5 คำศัพท์
3.6 การเรียงข้อความ
4. วิชาภาษาอังกฤษ

 
ราคา 285 บาท 
รวบรวมและจัดทำโดย สายฝน ต๊ะวันนา (ครูฝน ติวเตอร์) และ ทีม Think Beyond Genius


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

9
คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1. จังหวัดเชียงใหม่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/3802

คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1. จังหวัดเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร พร้อมเฉลย ปี 61
รวบรวมและจัดทำโดย :สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม เย็บแม็ก
 
สารบัญ
 
ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ ภารกิจ อำนาจหน้าที่
เจาะข้อสอบรวม การวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแผนงานต่างๆ
ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร 
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518
แนวข้อสอบ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร 


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/72

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

10
ไฟล์ PDF เจาะแนวข้อสอบ นักวิชาการคลัง เจ้าพนักงานการคลัง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1000 ข้อ พร้อม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2404

ไฟล์ PDF เจาะแนวข้อสอบ นักวิชาการคลัง เจ้าพนักงานการคลัง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1000 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด ปี 60
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
ปีที่พิมพ์ : สิงหาคม 2560
จำนวนหน้า 529 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
แนวข้อสอบความลับของทางราชการ 
แนวข้อสอบบริหารราชการแผ่นดิน 
แนวข้อสอบองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
แนวข้อสอบเทศบาล 
แนวข้อสอบสภาตำบลและอบต. 
แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
แนวข้อสอบการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ 
แนวข้อสอบหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
แนวข้อสอบการบริหารราชการเมืองพัทยา 
แนวข้อสอบการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
แนวข้อสอบข้าราชการพลเรือน 
แนวข้อสอบวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง 
แนวข้อสอบการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม 
แนวข้อสอบการรักษาความลับของทางราชการ 
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ 
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 
แนวข้อสอบหลักการเขียนหนังสือราชการ
แนวข้อสอบระเบียบฯ งานสารบรรณ พ.ศ. 2526แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบกฎหมายที่ประชาชนควรรู้
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบพรบ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐพ.ศ. 2542
แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553
แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
แนวข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 
แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2557
 
ราคา 259 บาท 
รวบรวมและจัดทำโดย นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
1.เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน
3.นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
ตัวอย่าง ไฟล์ PDF เจาะแนวข้อสอบ นักวิชาการคลัง เจ้าพนักงานการคลัง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1000 ข้อ พร้อม


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

11
ประมวลกฎหมาย วิ.แพ่ง พ.ศ.2560 วิ.ผู้บริโภค พระธรรมนูญศาล สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ ขนาดใหญ่ A4  


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2942 

ประมวลกฎหมาย วิ.แพ่ง พ.ศ.2560 วิ.ผู้บริโภค พระธรรมนูญศาล สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ ขนาดใหญ่ A4
ผู้แต่ง : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 1 : พฤศจิกายน 2560
จำนวนหน้า: 376 หน้า
ขนาด : ขนาดใหญ่ A4
รูปแบบ : ปกแข็ง

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/23

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)12
เจาะแนวข้อสอบ นายร้อยตำรวจหญิง วุฒิ ม.6 พร้อมเฉลยอธิบายละเอียดเจาะแนวข้อสอบ นายร้อยตำรวจหญิง วุฒิ ม.6 พร้อมเฉลยอธิบายละเอียด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product-th-979854-6320691-เจาะแนวข้อสอบ+นายร้อยตำรวจหญิง+วุฒิ+ม.6+พร้อมเฉลยอธิบายละเอียด.html
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ http://www.attorney285.com/product_978320.979854_th 

เจาะแนวข้อสอบ นายร้อยตำรวจหญิง วุฒิ ม.6 พร้อมเฉลยอธิบายละเอียด

รหัสสินค้า: 003939
ราคา: 250.00 บาท
รายละเอียด:
เจาะแนวข้อสอบ นายร้อยตำรวจหญิง วุฒิ ม.6 พร้อมเฉลยอธิบายละเอียด
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี 
ปีที่พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนหน้า 258 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด A4

สารบัญ

+ แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
+ แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
+ แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1 
+ แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2
+ แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ (เคมี) 
+ แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) 
+ แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
+ แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 
+ แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่  

**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 


**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 

วิธีการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ 
http://www.attorney285.com/article-th-81373-วิธีการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์.html 


ค่าจัดส่งพัสดุ = 35 บาท (ได้รับประมาณ 5-7 วัน) เล่มต่อไปเล่มละ 25
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 60 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน) 
ค่าจัดส่ง EMS = 82 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน) เล่มต่อไปเล่มละ 52


รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/article.php?id=118162&lang=th&headername=howtopayment 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน เว็บไซต์ http://www.Attorney285.com 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285.com (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

13
ไฟล์ eBook คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/4776

ไฟล์ eBook คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : เมษายน 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง 
 เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
 เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเด็กเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
 เจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2547 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี  
ความรู้ด้านงบประมาณ  
 เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณพ.ศ.  2502  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
 เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2557 
 เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
 เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560  
 เจาะข้อสอบ การวิเคราะห์งบการเงิน  
 เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1. 
 เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2. 
 เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3. 
 เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4. 
 เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
 เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม  


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/149

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)14
ไฟล์ eBook เจาะเกราะแนวข้อสอบ RU-TEST ภาษาอังกฤษสอบเข้า ป.โท วิเคราะห์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายทุก part

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/3280

ไฟล์ eBook เจาะเกราะแนวข้อสอบ RU-TEST ภาษาอังกฤษสอบเข้า ป.โท วิเคราะห์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายอย่างละเอียดทุก part
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : ธันวาคม 2560
จำนวนหน้า 308 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
- ข้อสอบ Error Identification ชุดที่ 1
 
- ข้อสอบ Error Identification ชุดที่ 2
- ข้อสอบ Error Identificaiton ชุดที่ 3
- ข้อสอบ Error Identification ชุดที่ 4
- ข้อสอบ Error Identification ชุดที่ 5
- ข้อสอบ Vocabulary ชุดที่ 1
- ข้อสอบ Vocabulary ชุดทึ่ 2
- ข้อสอบ Vocabulary ชุดที่ 3
- ข้อสอบ Cloze Test 1
- ข้อสอบ Cloze Test 2
- ข้อสอบ Similar Meaning
- ข้อสอบ Reading Passages
- ข้อสอบ RU-Test ชุดที่ 1
- ข้อสอบ RU-Test ชุดที่ 2
- ข้อสอบ RU-Test ชุดที่ 3
- ข้อสอบ RU-Test ชุดที่ 4
- ข้อสอบ RU-Test ชุดที่ 5
- ข้อสอบ RU-Test ชุดที่ 6
- ข้อสอบ RU-Test ชุดที่ 7
- ข้อสอบ RU-Test ชุดที่ 8


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/112

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

15
คู่มือเนื้อหา เจาะแนวข้อสอบ งานสารบรรณ นายทหารประทวน กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/3133

คู่มือเนื้อหา เจาะแนวข้อสอบ งานสารบรรณ นายทหารประทวน กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี
ปีที่พิมพ์ : พฤศจิกายน 2560
จำนวนหน้า 320 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็มแม็ก
ขนาด A4


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/126

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

 

หน้า: [1] 2 3 ... 377